lördag 7 juli 2018

Solsting, hummlesurr och den krassa verkligheten.


Surr från humlor som flyger från blomma till blomma och låter sina tussiga kroppar bli täckta med pollen. Blomster och växter samsas i rabatten, täcker marken för att undvika att solen torkar ut jorden. På de ljumna brisarna svävar fåglarna över åkrar och ängar i jakt på mask och småkryp att föda de små med och bredvid trästaketen ligger rådjuren på rad och vilar i eftermiddagssolen. Vinbär och krusbär är som godast och nu är det inte långt kvar tills plommon och äpplen är klara. Allt detta är möjligt trots bristen på regn.

 Jag undrar hur vackert här skulle vara om vi fått mera nederbörd, inte en enda morgon sedan jag flyttade hit i april har det varit dagg i gräset. Vi männskofolk får hjälpa till bäst vi kan genom att dra vatten från sjön och vattna gräsmattor, träd och buskar med för att inte allt ska torka bort. Utan grönska stannar jorden, vi  har redan panik inför vintern. Bönderna får knappt in 1/3 del av allt foder som ska lagras inför vintern och det har redan börjat säljas och slaktats boskap för att maten inte kommer räcka. Priserna för svenskt spannmål, mejeri och kött kommer öka rejält och många människor kommer få sätta sina familjeföretag i konkurs. 

Vi kommer inte ha hö så det räcker till hästarna i vinter, så är den krassa verkligheten och det är ingenting som ""bara löser sig för det gör det ju alltid." Nej, den här gången kommer det inte att lösa sig om man inte har en plan B. Vi bunkrar, kollar alternativt foder, sparar halm, liar gräs i skogsgläntor och efter dikeskanter. Våra fina hästar har fått stå inne på dagarna när solen lyst som starkast för att undvika solsting, alla vi arbetare är trötta och måste koma ihåg att dricka mycket vatten för vi kan inte välja att bara arbeta inomhus. Dessutom är det fantastiskt att dricksvattnet i brunnen inte tagit helt slut då vi är ganska många som bor på denna gård,både människor och djur. För att djur och natur ska överleva längtar jag varje dag efter regn. 

Men vilken tur att det inte regnar på din semester.  


Translation 
Bumblebees that fly from flower to flower and plants covering the ground to prevent the sun from drying out the soil. On the gentle breezes the birds hover over fields and meadows hunting for worms and insekts to feed the little ones with and next to the wooden fences, deers lying in row and resting in the afternoon sun. Currants tasting best now and it is not long until the plums and apples are ready. All this is possible despite the lack of rain.

We can help out by dragging water from the lake and watering lawns, trees and bushes. Without the growth the earth stops, we are already having panic for the winter. Farmers receive less than 1/3 of all feed to be stored before winter and they have already started selling and slaughtered cattle because the food will not be enough. Prices for Swedish products will increase sharply and many people will get their family business in bankruptcy.

 We will not have enough hay for the horses this winter. No, this time it will not solve if you do not have a plan B. Our nice horses have been standing in the stable the days when the sun burnes the strongest to avoid getting sick, all of our workers are tired and have to remember to drink a lot of water because we can not choose to work indoors. Despite this, it is amazing that the drinking water in the well has not come to an end, since we are quite a lot living on this farm, both humans and animals. In order for animals and nature to survive, I long each day for rain.

But thank God it's not raining on your vacation! 

Caroline

1 kommentar:

Fröken Björn sa...

Man blir så ledsen när man märker att det försvinner mer och mer kossor som man annars klappade på vägen till bussen här hemma. ���� Hur många är ni på er gård?