måndag 24 mars 2014

Spräckt skelett och vårsolens dragningskraft


Här om dagen råkade jag ut för en liten olycka när jag försökte dansa Lindy Hop på ett alldeles för litet ställe. Det resulterade i att min bakdel råkade kollidera med en bordskant och svanskotan sprack. Jag vet inte om det bara är en spricka eller om den är bruten men jag kan varken böja mig framåt eller gapskratta utan att känna smärta. men skam den som ger sig, jag kan ju gå!

Min onda bakdel stoppade mig inte från att ta en promenad i vårsolen med min barndomsvän Joakim som jag inte umgåtts med ordentligt sen högstadiet. Söder lockade med sin fina utsikt och grönska, vi spatserade mellan husen och satte oss på en bänk för att prata om minnen. Det är ju så med vissa personer. Man har en fin tid ihop och sedan tar livet tag i en och rycker en åt ett annat håll för ett tag, sedan rycks man tillbaka och man kommer samman igen. Det är så himla fint!
Translation
I had a small accident the other day when I was trying to dance Lindy Hop in a way too small place. My ass happened to collide with a table edge and my tailbone cracked. I don't know if it's just a crack or if it's broken but I can't bend forward or laugh without feeling pain. At least I can walk, so i don't complain!

My hurted ass didn't stopped me from taking a walk in the spring sunshine with my childhood friend Joakim that I haven't spent time with properly since high school. Stockholm  was beautiful with its fine views and greenery, we strolled between the houses and sat down on a bench to talk about memories. Sometimes you have a friend for a long time and then the life come between and pulls you in a different direction. Then one day life pulls you back to that friend again. It's so nice!

X X X
Caroline

torsdag 20 mars 2014

Drömmorgon med Underbara Clara och Ida Östensson


I går var det en förbannat bra dag! Klockan ringde 05:57 och upp skuttande en morgontrött jänta med skumgummirullar i håret. Jag hade nämligen blivit inbjuden till Drömmorgon med Underbara Clara på Saltå Kvarn! Klockan 07:55 var det frukost i butiken och strax efter det blev det samtal med Clara och en underbart härlig kvinna vid namn Ida Östensson, kvinnan som ligger bakom Crossing Boarders och Fatta.
Hon pratade om hur man ska göra sin röst hörd istället för att bara sitta och klaga, att göra skillnad och hålla fast vid sin åsikt trots allt motstånd. Min hjärtefråga, våldtäkter, låg mycket i fokus. Jag blev så arg att min ilska gick över till ren inspiration. Nu vill jag vara med och förändra världen!


Här på bilden ser vi Johanna, Clara och jag!

Translation
Yesterday, it was a damn good day! The bell rang 5:57 and a very tired lady went up with foam rollers in her hair. I had been invited to Drömmorgon ( Dream Morning ) with UnderbaraClara, a swedish blogger. 7:55 o'clock  was the breakfast  and shortly after that started the talk with Clara and a wonderful wonderful woman named Ida Östensson, the woman behind the Crossing Boarders and Fatta. Two organisations who works for equality.
She talked about how to make your voices heard instead of just sitting around and complain, make a difference and stick to your opinion despite all opposition. My primary concern, rapes, was much in focus. I was so angry that my anger went over to pure inspiration. Now I want to help change the world!

X X X
Caroline

tisdag 18 mars 2014

Why?

Varje gång du tror dig tro någonting, fråga sig själv varför innan du bestämmer dig. Vi har så lätt att gå på ytan för att hitta våra perfekta sanningar. Vi är så snabba med att döma andra men det är väldigt sällan vi ifrågasätter våra egna åsikter.
Ibland när någon delar med sig av sin åsikt frågar jag varför denne har just denna bestämda åsikt och nästan varje gång får jag svaret "Det bara är så." Jag ställer ofta denna fråga av en väldigt egoistisk anledning, jag vill lära mig någonting, men så vill jag också att folk ska tänka steget längre. Vi har alla olika sätt att se på saker, vi kan alla lära oss av andras synsätt om vi bara ställer den enkla frågan "Varför?"

Någonting av det svåraste som finns är att bryta ner sina åsikter och kolla närmare på dom, för man bryter också ner sig själv. Vissa skulle kalla det att vela, jag kallar det bara att söka kunskap. Ingen föds med all kunskap, vi får den med livets gång. Varför då rusa in i någonting utan att först bryta ner den och kolla närmare på alla bitar och fråga "Varför?" Hata inte innan du vet exakt varför du hatar, ge heller inte all din kärlek till någon/något om du inte vet varför du gör det.

Ibland har man inget svar på denna fråga "Varför", för det känns bara så bra i hjärtat. Denna anledning är inte att förakta, vad kan vara en bättre anledning att tycka än om det tycks med hjärtat? Dock så är det viktigt att du då vet hur ditt livsorgan fungerar. Du måste fråga dig själv "Varför tänker jag som jag gör", "Varför känns detta rätt i hjärtat" och "Varför är detta rätt för mig."

Det är bara någonting jag har funderat på.

Ha en fin dag! Varför? För att jag tycker om er, det känns i hjärtat!
Translation
Everytime you think you believe in something, ask yourself why before you decide. We are so quick to judge others but it's very rare for us to question our own opinions.
Sometimes when someone share their opinion, I ask why he has this very strong view, and almost every time I get the answer " It's just how it is." I often ask this question of a very selfish reason, I want to learn something, but then I also want people to think a step further. We all have different ways of looking at things, we can all learn from other people's perspective if we are asking the simple question " Why?"


Some of the hardest things to do is to break down your opinions and look closely at them, cuz then you are also breaking down yourself. Some would call it to dither, I call it to seek knowledge. No one is born with all knowledge, we get it with the course of life. Why rush into anything without first breaking it down and look closely at all the pieces and then ask "Why?" Don't hate until you know exactly why you hate, give nor all your love to someone/something if you don't know why you do it.

Sometimes you have no answer to this question "Why" , because it just feels so good in your heart. This reason is not to be despised, what could be a better reason to think of something than it seems right with the heart? However, it is important that you know how your heart works. You have to ask yourself, " Why am I thinking as I do ", " Why does this feels right in my heart " and " Why is this right for me. "

It's just something I 've been thinking on.
Have a nice day? Why? Cuz I like you, I can feel it in my heart!

X X X
Caroline

fredag 14 mars 2014

Feminismen sitter inte i lockarna

Experter finns det gott om och det verkar som att dom är överallt där jag befinner mig. Experterna har en fallenhet för att försöka sätta dit en med glimten i ögat. Gärna vill dom sätta sig in i diskussioner som dom egentligen inte har någon koll på och har svårt att erkänna för sig själva att dom kan ha fel. Dom är ju trots allt experter.
Experterna vill gärna kommentera hur jag valt att leva mitt liv och alla fel jag gör. Dom antar också alltid att jag inte alls vet vad jag pratat om och är lite naiv. Detta gör mig så frustrerad.
Jag tänkte nu försöka svara på experternas påstående.

- Om du gillar 40-talet kan du ju inte vara feminist, då ska du ju vara hemmafru.

Svar: 
1. När kriget bröt ut var det männens jobb att försvara landets gränser, dom blev militärer vare sig dom var gifta eller gick i skolan. Eftersom att männen försvann ut i krig blev det kvinnornas uppgift att ta i med hårdhandskarna så att samhället skulle fortsätta fungera. Kvinnorna tog alltså hand om fabriker, bondgårdar, sitt egna hem och sina barn. Detta om nått borde väl vara pussy power?

2. Det finns två olika sidor av hemmafrulivet på 40-talet. Den ena bilden visar oss en kvinna som tar hand om både hushåll och barn och en man som arbetar och tjänar in dom pengar som behövs. Man har en arbetsfördelning som man inte valt själv, vissa grejer var bara kvinnogöra och andra var mansgöra. Men båda tog ansvar och gjorde allt för att få huset/familjen/gården att fungera. Kvinnans arbete var lika mycket värt som mannens, bara lite olika. Man jobbade i ett team.
Sen finns det den där andra bilden där kvinnan tvingas jobba med både hem och barn av skuld till mannen som jobbade så hårt för att få ihop pengar till mat. Kvinnan hade ingenting att säga till om och hennes sysslor värderades inte heller lika högt som mannens.
         Om jag senare i mitt liv väljer att leva med en man på en gård skulle jag faktiskt inte ha någonting emot att jobba hemma på gården tillsammans med min man. Dock så skulle jag inte vilja dela upp arbetet i kvinnogöra och mansgöra utan vi skulle göra det vi var bäst på för att få gården att fungera.
Att jag är intresserad av 40-talet betyder inte att jag gillar kvinnoförtryck, att jag inte vill ha en anställning och tjäna mina egna pengar och inte vill ha någonting att säga till om. Som i allting, jag vill samarbeta och tror aldrig någon är mer värd än någon annan oavsett vilken lön eller vilken kön man har.

3. Feminism handlar INTE om vilket arbete man har, hur man ser ut eller vilka intressen man har. Det handlar om att avskaffa männens makt att bestämma över kvinnan bara för att han har en pitt. Alltså dom männen som tror att dom är bättre än kvinnor bara av den anledningen.
Så om någon tror att jag vill vara en förtryckt kvinna som endast vill torka en man i baken så har ni fel.
Sluta döm folk efter utseendet. Politiken sitter inte i mina lockar.

(Jag är inte den bästa på formuleringar men jag hoppas ni förstår)


Translation 

Experts are everywhere. They will gladly discuss things that they really have no track of and find it difficult to admit to themselves that they could be wrong. They are, after all, experts. 
The experts loves to comment how I choose to live my life and that all I'm doing is wrong. They also always assume that I don't know what I'm talking about. This makes me so frustrated. 
I will now try to answer what the experts claim.


- If you like the 40's, you can't be a feminist, then you wanna be a housewife.


Answer:
1. When the war came , it was the men's job to defend the country's borders , they became soldiers whether they were married or went to school. When the men went to war , it was the women's work to make the society go around. The women took care of the factories , farms , their own homes and their children. This is definetly pussy power.

2.  There where two side of the housewife life in the 40s. One was that the woman and the man worked togather to make the household go around. The other one was that the woman had no value and the man had all the power in the house, even though both of them worked but with different things.
         If I later in my life will choose to live with a man on a farm , I would not actually have anything against working on the farm with my husband . However, I would not like to split up the work of women's work and men do but we would do what we could best to get the farm to work.
That I am interested in the 40's does not mean I like women's oppression , that I do not want a job and earn my own money and do not want to have anything to say. As in everything, I want to work with people and don't think anyone is more worthy than another regardless of the pay or what sex you are .

3. Feminism is NOT about what job you have, what you look like or what interests you have. It's about eliminating the men's power over the woman just because he has a dick.
So if anyone thinks I want to be an oppressed woman who only wants to wipe a man's ass, you are mistaken .

Stop judge people by appearances . The poilitics doesn't sit in my curls .

X X X
Caroline

torsdag 13 mars 2014

Årstider


 Såhär känner jag idag:

Sen kommer vårens sköna tid
som vi har väntat på
när bäcken porlar glad och strid
och lärkan sina drillar slå
och marken gror och går i knopp
och uppåt stiger trädens sav
som det blir sommar av.

Och nu ska udda bli jämnt
det har kommunen bestämt.
För fabriken, som utsikten
länge har skämt,
och där möda och slit
luktar svett, blod och skit,
tar man bort med en dos dynamit.

// Allan Edwall
Translation
A swedish song by one of my favorite actors/singers!

X X X
Caroline

En god frukost med hårdbrö!


Oftast när jag vaknar vill jag ha frukost direkt, ja jag är en riktig frukostmänniska. Både jag och min roomie är det för vi kan äta frukost flera gånger per dag. Ett glas apelsinjuice, ett mellankokt ägg, hårdbröd med ost och te att doppa i. Det blir lätt att jag snöar in på saker och inte testar någonting nytt, men idag bestämde jag mig för att testa ett annat slags hårdbröd. Man kan säga att det blev en lyckad övergång. Jag vill ha mitt hårdbröd tunt, mättande och smakrikt. Är det riktigt tunt kan man ju även ha det till att doppa i goda röror som kvällssnacks eller mingel-tilltugg.
Fäbodknäcket är inte alls så där tjockt och hårdtuggat som en del andra hårdbröd kan vara. 
En mycket nöjd Caroline, men andra ord!Translation
Usually when I wake up I want to have breakfast right away, yes I am a real breakfast person. Both me and my roomie is cuz we can eat breakfast several times a day. A glass of orange juice, a medium boiled eggs, hard bread with cheese and tea to dip in. Usually I don't tries anything new, but today I decided to try a different kind of hard bread. You could say that it was a successful change. 
Fäbodknäcket is not that thick and hard to chew as some hard breads can be. 
Is hard bread common in other countries?
In other words, it was a very satisfied Caroline who ate breakfast this morning!

X X X
Caroline

onsdag 12 mars 2014

Slipover och slips


Vippiga kjolar och pasteller kanske ni har fattar inte riktigt är min grej. Passar jättebra på andra, men mitt hjärta bankar för jordnära, mörka kulörer. Det var inget tvivel när jag hittade denna underbara slipover på Old Touch idag, den behövde mig och jag behövde den. Passar perfekt ihop med slipsen jag köpte på Emmaus Vintage för ett tag sedan! Eller vad tycker ni?
Translation
Cute skirts and pastels is not really my thing, as you've noticed. Great on others, but my heart beats for earthy, dark colors. There was no question when I found this lovely slipover at Old Touch today. Fits perfectly with the tie I bought at Emmaus Vintage a while ago! Or what do you think?

X X X
Caroline

Man crush wednesday


Solen skiner, staden lockar och jag sitter ensam hemma. 
Tror jag tar en tur till stan och kollar på snygga män!
Ses!Translation
The sun is shining and the town is calling.
I think I'll go out to find some good looking men!
See ya!

X X X
Caroline

tisdag 11 mars 2014

"Se, nu tittar lilla solen in igen"


Elsa sticker in huvudet och säger "Jag går nu, jag lämnar radion på", och där började min underbara morgon. Med radions sprakande i köket och en het sol som värmde rummen var det omöjligt att somna om. Jag öppnade fönstret och la mig ner i sängen igen till fåglarnas kvitter där jag låg i en timme innan jag bestämde mig för att äta frukost. Första stoppet för dagen blev Djurgården, ett av Stockholms vackraste promenadställen. När jag vandrat en stund märkte jag hur fruktansvärt varm det var, jag hade ju faktiskt vinterjacka och halsduk på mig så jag klädde av mig och satte mig på en bänk precis vid vattnet där solen lyste som starkast. Helt ensam, utan att säga ett ljud, utan musik i lurarna för att bättre höra fåglarna och utan att ha någon tid att passa. 
Livet, oh livet vad det är underbart!Translation
With the sound of the radio in the kitchen and a hot sun that warmed the room it was impossible to sleep this morning. I opened the window and went back to bed to hear the sound of the birds as I lay there for an hour before I decided to have breakfast. First stop for the day was Djurgården, one of Stockholm's most beautiful walking areas. When I wandered for a while, I noticed how terribly hot it was, well I had winter jacket and scarf so I took off my clothes and sat on a bench right by the water where the sun shone brightest. All alone, without saying a word, without music in the headphones to better hear the birds, and without having any time think about. 
Life, oh life, it's wonderful!

X X X
Caroline

måndag 10 mars 2014

Hatten, en underskattad accessoar.


När jag går ut vill jag gärna ha någonting på huvudet. Om det så är en sjal eller en stor blomma spelar inte så stor roll men helst av allt vill jag ha hatt. Jag är helt och fullkomligt galen i hattar! Jag lägger inte många slantar på kläder och skor, men när det kommer till hattar är det en helt annan femma. Går jag in i en butik och får syn på en huvudbonad som passar så är det nästan helt omöjligt för mig att lämna den där, oavsett pris. Är jag beroende kanske? Ja det är möjligt, men visst blir man lite stiligare med hatt?


Här ser vi några vackra kvinnor med hatt som jag lånat från min Pinterest.


Translation
When I go out, I always wants to have something on my head. If it's a scarf or a big flower doesn't really matter but most of all I want to wear a hat. I am completely crazy about hats! I don't spend a lot money on clothes and shoes, but when it comes to hats, it's a completely different story. If I walk into a store and sees a headdress that fits me, it's almost impossible for me to leave it there, what price it may have. Am I addicted maybe? Yes it is possible, but it makes me feel a little fancier with the hat! Don't you think?

X X X
Caroline

fredag 7 mars 2014

Hjärtat av Midsommarkransen


Världens bästa butik, Kabelverket, har nyligen genomgått en stor förändring. Nu finns det mer än bara industrilampor att köpa, även lite andra småpinaler går att hitta rumt om i den nymålade lokalen. Finurliga skyltar och fina krokar från SJ-tåg från 40-talet till exempel. De härliga industrilamporna från 20-40-talet finns såklart fortfarande kvar. Det finns en anledning till att folk som kommer in utbrister "Wow" och "Oj, vilken fin butik!" 

Jag kommer hänga här hela helgen mellan klockan 11-17. 
Du hittar Kabelverket både på Facebook och på Instagram!
Kom till Midsommarkransen och hälsa på vettja! 
Världens bästa Kabel-Erik i egen hög person!

Translation
One of my favourite places in Stockholm is this shop! The people who comes in always says "Wow, what a nice shop!" The man on the pictures is the boss of the shop, good guy!

X X X
Caroline