lördag 7 juli 2018

Solsting, hummlesurr och den krassa verkligheten.


Surr från humlor som flyger från blomma till blomma och låter sina tussiga kroppar bli täckta med pollen. Blomster och växter samsas i rabatten, täcker marken för att undvika att solen torkar ut jorden. På de ljumna brisarna svävar fåglarna över åkrar och ängar i jakt på mask och småkryp att föda de små med och bredvid trästaketen ligger rådjuren på rad och vilar i eftermiddagssolen. Vinbär och krusbär är som godast och nu är det inte långt kvar tills plommon och äpplen är klara. Allt detta är möjligt trots bristen på regn.

 Jag undrar hur vackert här skulle vara om vi fått mera nederbörd, inte en enda morgon sedan jag flyttade hit i april har det varit dagg i gräset. Vi männskofolk får hjälpa till bäst vi kan genom att dra vatten från sjön och vattna gräsmattor, träd och buskar med för att inte allt ska torka bort. Utan grönska stannar jorden, vi  har redan panik inför vintern. Bönderna får knappt in 1/3 del av allt foder som ska lagras inför vintern och det har redan börjat säljas och slaktats boskap för att maten inte kommer räcka. Priserna för svenskt spannmål, mejeri och kött kommer öka rejält och många människor kommer få sätta sina familjeföretag i konkurs. 

Vi kommer inte ha hö så det räcker till hästarna i vinter, så är den krassa verkligheten och det är ingenting som ""bara löser sig för det gör det ju alltid." Nej, den här gången kommer det inte att lösa sig om man inte har en plan B. Vi bunkrar, kollar alternativt foder, sparar halm, liar gräs i skogsgläntor och efter dikeskanter. Våra fina hästar har fått stå inne på dagarna när solen lyst som starkast för att undvika solsting, alla vi arbetare är trötta och måste koma ihåg att dricka mycket vatten för vi kan inte välja att bara arbeta inomhus. Dessutom är det fantastiskt att dricksvattnet i brunnen inte tagit helt slut då vi är ganska många som bor på denna gård,både människor och djur. För att djur och natur ska överleva längtar jag varje dag efter regn. 

Men vilken tur att det inte regnar på din semester.  


Translation 
Bumblebees that fly from flower to flower and plants covering the ground to prevent the sun from drying out the soil. On the gentle breezes the birds hover over fields and meadows hunting for worms and insekts to feed the little ones with and next to the wooden fences, deers lying in row and resting in the afternoon sun. Currants tasting best now and it is not long until the plums and apples are ready. All this is possible despite the lack of rain.

We can help out by dragging water from the lake and watering lawns, trees and bushes. Without the growth the earth stops, we are already having panic for the winter. Farmers receive less than 1/3 of all feed to be stored before winter and they have already started selling and slaughtered cattle because the food will not be enough. Prices for Swedish products will increase sharply and many people will get their family business in bankruptcy.

 We will not have enough hay for the horses this winter. No, this time it will not solve if you do not have a plan B. Our nice horses have been standing in the stable the days when the sun burnes the strongest to avoid getting sick, all of our workers are tired and have to remember to drink a lot of water because we can not choose to work indoors. Despite this, it is amazing that the drinking water in the well has not come to an end, since we are quite a lot living on this farm, both humans and animals. In order for animals and nature to survive, I long each day for rain.

But thank God it's not raining on your vacation! 

Caroline

onsdag 20 juni 2018

"Stan är bra, det är så nära till allting."


Hetsen och vad som verkligen är värt nått.  Det är en fråga om livskvalitét och vad man själv prioriterar. Så många gånger jag hört mina gamla elever säga att det inte finns någonting att göra på landet och från vänner att det är så skönt att ha nära till allt i stan.

Det är inte nära till skogspromenader, nära till tystnad och fågelsång, nära till frisk luft och vilda djur. Att kunna dricka kaffe på trappen om morgonen, hänga nytvättade lakan på tvättstället utanför huset, kunna plantera kryddor i trädgården och plocka äpplen direkt från träden. Detta för mig är viktigare än uteserveringar och butiker. Vill jag dricka vin ute en kväll öppnar jag en flaska till samma pris som ett glas i stan, sätter mig i trädgården under äppelträden och slipper trängas med resten av halva Stockholm. Sen finns ju bilden av att vi lantisar inte gör annat än att dekorera våra inglasade verandor med pelargoner och svävar över ängar i volangkjolar... det gör vi bara när vi inte är täckta med bajs och flugor i huckle och yllekjol! 


Translation 
"It's good to live in the city because it's so close to everything." Well, it's a question about life quality and priorities. It is not close to forest walks, close to silence and birdsong, close to fresh air and wildlife. To drink coffee on the stairs in the morning, hang freshly washed sheets outside the house, be able to plant herbs in the garden and pick the apples directly from the trees. This to me is more important than outdoor dining and shops. If I want to drink wine out one evening, I open a bottle for the same price as a glass in town, sit down in the garden under the apple trees and do not get crowded with the rest of half Stockholm. 

Caroline

måndag 11 juni 2018

Äntligen ett hem!


Äntligen har jag ett hem tillsammans med in älskade Germano som vi stolt kan visa upp! Jag har påbörjat mitt arbete för att fylla varje vrå med grönska. Ända sen barnsben har jag tänk att när jag blir stor och bor i hus ska jag ha färska kryddor i köksfönstren. Nu är jag stor, bor i hus, har köksfönster och kryddor. Eller ja, en mynta men man måste ju börja någonstans! 
Translation 
Finally me and my darling Germano have a home together we proudly can show. Since I was I child I've been saying I want a house with herbs in the kitchen windows. Now I'm a grown up, living in a house with kitchen window with herbs in them. Or, at least one but I have to start somewhere! 

Caroline

söndag 10 juni 2018

Självömkan från sjukstugan dag nr 5


 Vilken underbar dag för en picknick! Vilken underbar dag för att utforska Biskops Arnö som vi så länge har velat göra. Vilken underbar dag att vara ledig på... Här har det varit 24-30 grader i 4 veckor och så blir jag ledig och jag och Germano ska umgås en dag och då blir det 16 grader och blåsväder. Just denna underbara dag när vi ska ha picknick på Biskops Arnö börjar jag känna ett kli i halsen, detta slutar med 4 dagar liggandes i sängen med en feber som pendlat mellan 37,8-40,2 grader. Denna feber tar fart just som Germano åker till flygplatsen för att åka till Italien igen. Åh Mamma Mia hur otroligt jobbigt det är att vara sjuk när man är vuxen och ensam hemma!  

Nog med självömkan för idag! 

Look at this sweety! <3


Translation
What a great day for a picnic! What a wonderful day to explore Bishop Arnö as we for long wanted to do. What a wonderful day to be free... Here it has been 24-30 degrees for 4 weeks and the day we wanna go do something different it's 16 degrees and windy. Just this wonderful day when the picnic on Bishop Arnö I begin to feel a tickle in my throat, it ends with 4 days in bed with fever shifts between 37.8-40.2 degrees. This fever stikes just as Germano goes to the airport to go to Italy again. Oh mama mia how incredibly difficult is it to be sick when you are grown up and home alone!

Enough with self pity for today! 


Caroline

lördag 9 juni 2018

Hästar, Hästar, Hästar!


 Mitt liv består nu till 90 % av hästar och det passar mig riktigt bra även om det blir lite tråkigt för er som endast vill se tillfixade inredningshörnor och fluffiga kjolar. Hårt och smutsigt arbete, långa dagar och ett stort ansvar. Jag har inte sovit såhär gott om nätterna sen jag var ett litet barn. Livet i storstaden passade inte oss, vi höll på att explodera i våra 9 kvadratmeter till boende och trots att jag älskade mitt jobb så längtade jag efter de fyrbenta så det värkte i hjärtat. Det är svårt för icke-hästmänniskor att förstå kärleken till dessa djur, men det finns en meningsfullhet i arbetet. Ett samarbete mellan häst och människa som vi jobbar fram tillsammans. Allt jag gör i närheten av en häst är ett samarbete. Öppnar jag en boxdörr backar hästen undan så jag får plats att komma in, jag håller upp grimman så hästen på ett smidigt sätt kan sticka in huvudet, sen väntar hästen tills jag öppnat boxdörren helt och ger signalen för att vi kan börja gå. Ingenting är en slump, det handlar om ett konstant samspel då det är ett djur med otroligt mycket instinkter som väldigt lätt kan skada mig om jag inte är uppmärksam. En före detta kollega sa "Hästskötare är man ju innan man listat ut vad man vill göra egentligen." Oh vad chockad jag blev av att höra det för jag tycker att det coolaste som finns måste vara att kunna ta hand om ett helt stall med hästar, tillgodose alla dess behov, kunna kroppsarbeta ute och inne året om, ha kunskap om sjukdomar, foder och hovvård, kunna passa utrustning och ge hästen individuell motion och träning. Detta tar flera år och man lär sig hela tiden nya saker av andra yrkeskunniga och av hästarna själva. Jag lär mig nya saker varje dag och får många chanser att förbättra mina kunskaper.


Alla är speciella, alla är värda att bli älskade precis så som de är! 
Translation 
My life is now 90% horses and it suits me very well, although it's a little bit boring for those who only want to see vintage decoratings and fluffy skirts. Hard and dirty work, long days and great responsibility. I have not slept so good during the nights since I was a little child. Life in the big city did not suit us, we were exploding in our 9 square meters for living and although I loved my job, I longed for the four-legged so it hurted in my heart. It is difficult for non-horse people to understand the love of these animals, but there is a sense of meaning in the work. A collaboration between horse and human that we work together. Everything I do near a horse is a collaboration. If I open a box door, the horse will back in so I can get in, I'm holding up the halter so that the horse can easily put in the head, then the horse waits until I open the box door completely and gives the signal for us to start walking. Nothing is a coincidence, it's a constant interaction because it's an animal with incredible instincts that can very easily hurt me if I'm not paying attention. 


A former colleague said "You work with horses before you figure out what you really want to do." Oh, how shocked I was to hear it because I think the coolest thing is to be able to take care of a whole stable of horses, meet all its needs, be able to work with the body all year long, have knowledge of diseases, feed and hoof care, able to fit equipment and give the horse individual exercise. This takes several years and you are constantly learning new things by other professionals and by the horses themselves. I learn new things every day and also gets many chanses to improve my skills. 

Every horse is special, every horse deserve to be loved just the way they are!

Caroline


tisdag 29 maj 2018

Vad hände sen?

"Hur kan man lämna sitt trygga heltidsjobb  och boende i Stockholm och flytta ut till landet och jobba på gård?" 

Folk överallt, för mycket asfalt, trafik, lyxproblem, ytlighet och stress. Vi packade ihop våra tillhörigheter och flyttade ut till en hästgård där jag började som hästskötare i december 2017. I april packade vi igen och drog 15 minuter närmare Bålsta och hittade äntligen hem. Att vakna till svalornas sång och doften av kaprifol som slingrar sig uppför timmerladan utanför huset. Att av varje häst varje dag känna sig behövd, värdefull och välkommen. Att kunna gå från rum till rum, ha en trädgård att plantera kryddor i och att ha en tvättmaskin. Detta gott folk, detta är frihet. 

Translation 
How can you leave your fulltime job and living in Stockholm and move out to the country side to do farm work?" 

In December 2017 we moved to a horse farm outside of Enköping. Then we moved again to another farm in April and now we really feel like home. To wake up to Bird song and the scent of flowers outside the house. To everyday feel needed and welcome by the horses. To have a garden, washing machine and to walk between all the rooms. That, people, is freedom! 

Caroline 

onsdag 5 april 2017

Hejdå sladdiga pannkakor, välkomna frasiga våfflor!


Våffeldagen var för över en vecka sedan och jag håller på traditionerna och postar inlägg alldeles försent. Om helgerna brukar jag ta mig tid att göra finfrukost och oftast så blir det pannkakor men jag tycker nog att de har mist sin glöd nu. För att återfå lyxkänslan i helgfrukost köpte jag mig ett våffeljärn. Dock så tyckte jag att de blev väldigt sladdriga även om jag gräddade dem väl men jag läste senare ett tips om att inte lägga de färdiga våfflorna på tallrik utan på galler istället för att behålla frasigheten. Jag testade detta i morse och det funkade riktigt bra! Jordgubbar, mandelspån och grädde till så infann sig vardagslyxen och sommarkänslan i ett nafs!

Recept:
100 g smält smör
3 dl vetemjöl
En stor nypa salt
1 tsk bakpulver
4 dl mjölk
Låt smeten stå i ca 20 min innan du börjar grädda. När en våffla är gyllenbrun lägger du den direkt på ett galler för att svalna lite så behåller den sin frasighet.


Translation
 The Swedish day of the waffle was over one week a ago and I'm keeping the tradition of putting up blog posts way too late. Often in the wekend I'm taking my time to make pannkakes but I think it has lost its sparkle. To bring back the everyday luxury I bought a waffle iron. I tried it but I thought the waffles became to loos even if I keept them in until they were way over golden brown. I was reading on the internet that you should put it on a galler instead of on a plate and that was working just fine.

Caroline 

söndag 2 april 2017

Överst på min "Värt att lägga pengar på"-lista


Hej alla list-människor! Sån är jag, en person som skriver listor om allting. På min mobil har jag en lista på allting som jag ska göra under veckan. Om jag ska tvätta, vad jag ska tvätta, vad jag måste köpa, vad jag måste planera till dagen efter, vad jag ska äta och var jag ska städa mm. Det måste jag göra för att kunna prioritera och komma ihåg, annars sitter jag bara och tittar på Tv-serier tills solen går ner och jag kommer på att jag har glömt allt det där viktiga som att äta och duscha och det slutar med att jag går till sängs mitt i natten och är ett vrak på jobbet dagen efter. Jag följer inte alltid dessa listor men jag försöker verkligen för att få någon slags ordning i vardagen.
En av mina listor som jag har i min budgetbok är "Värt att lägga pengar på/ inte värt att lägga pengar på". En sak som är värt att lägga pengar på för mig är växter. För plånboken är detta ingen värd investering för de slutar ju alltid men att någon av blommorna dör och jag måste köpa en ny. För sinnet är detta en otroligt fantastiskt bra investering för det gör mig glad. Jag vill så, plantera om, ge växtnäring och nypa av vissna blad. Jag är på ständig jakt efter fina krukor och vaser och nu har jag precis så många att jag får plats med dem inomhus tills att jag kan ställa ut några på balkongen.

På bilden här ovan ser ni blåklint som jag sådde för bara 2 veckor sedan. Det har gått jättefort och jag hoppas de kommer klara sig. Så fort vädret blir stadigare ställer jag ut krukan på balkongen.
En del tycker at det är en onödig investering att lägga pengar på snittblommor men det tycker inte jag. Tulpaner och nejlikor kommer pryda mitt köksbord så länge det finns tillgänglig att köpa! Murgrönan firar 1 år och klarade vintern galant!


Tyvärr så strök 2 pelargoner med under vintern men Mårbackapelargonen jag köpte förra våren håller sig ännu och precis som jag planerat att beskära den så upptäckte jag att en liten blomma tittar fram. Då kunde jag inte med att klippa ner den och nu är det skott på varenda skälk. Translation
Hello to you all list-people! Yes that's me, I'm writing lists about everything. On my phone I got a list of what to do the following week, what to eat, what to clean, what to buy, what to plan and everything like that. If I don't write lists I'll just sitt and watc tv-shows until the sun goes down and I'll forget those important things like shower and eat and that always ends up with me going to bed at midnight and being a mess at work the day after. In my budget book I have a list, "Worth to put money on/ Not worth to put money on" and on the top of the worth-list is plants and flowers. It's not a goot investment for my wallet because it very often ends with them dying and I got to buy a new one but it's a good investment for my mind because they make me happy. I'm Always on the hunt for flower pots and vases and now I got just enought to fit Indoor until I can put some on the balcony. I've alsoe started to grow a few flowers and I hope they will survive when I put them outside. Some might Think that it's to put Money in the toilett to buy cut flowers but I don't. Tulips and carnations will Always have a Place on my kitchen table as long as they are available in the store!

Caroline

torsdag 23 mars 2017

Frukostmänniskan


Frukost, dagens viktigaste måltid enligt vissa. Själv sover jag hellre 10 minuter längre på morgonen än att gå upp och göra frukost innan jag ska till jobbet. Lyckas jag någon morgon få några minuter till övers blir det en macka som jag äter på tunnelbanan eller en drickyogurt jag köpt dagen innan. Den här rutinen är verkligen inte hållbar och jag jobbar på min självdisciplin för att få en bra start på dagen. Varje dag när jag kommer till jobbet ångrar jag att jag inte gick upp lite tidigare för att äta. Jag lovar, jag jobbar på det och det går sakta men säkert framåt. Helgerna är min mages bästa vän för då blir jag motiverad. Det bästa med att följa bloggar och att ha Instagram är alla dessa inspirerande frukostbilder som kommer upp var och varannan morgon. Det är tropisk frukt, nybakat bröd, hälsofil med nötkross och riven kokos, smoothies, kokta ägg, färskpressad juice och nygräddade våfflor. Det ser så gott ut och det vattnas i munnen bara av att tänka på detta himmelrike till frukostbord.
På helgerna, om jag inte ska upp till nått speciellt, ligger jag gärna och drar mig en stund medans jag tänker på allt gottigt jag ska göra till frukost. I söndags ställde jag till med storfrukost och bakade scones, kokade ägg och skar upp en mango. I kylskåpet hittade jag en god apelsinmarmelad och färskost som blev den perfekta kombinationen att ha på bröd. Jag gjorde även te på myntan som jag har låtit växa upp i en kruka i fönstret. Sen äter jag 1 bröd, äter 1 ägg och halva skålen mango och sen är jag färdig. Det ligger fortfarande 3 scones kvar i skafferiet och jag undrar om de inte börjar bli lite torra och tråkiga nu. Nej, jag är nog ingen frukostmänniska men jag jobbar på det!

 Receptet till sconesen kommer från min nya favorit bland alla kokböcker, "Laga lyxigt med liten kassa" som är skriven av min kompis Karolina Olson Haglund.

Translation
Breakfast, the most important meal of the day. I prefer to sleep 10 minutes longer in the morning than to get up and make breakfast before going to work. If I succeed to get a few minutes to spare, it will be a sandwich that i eat on the subway or a yogurt I bought the day before. This routine is certainly not sustainable and I'm working on my self-discipline to get a good start of the day. Weekends, my stomach's best friend because then I become motivated. The best thing about following blogs and to have Instagram is all these inspiring breakfast images that comes up every morning. The tropical fruit, freshly baked bread, healthy yogurt with crushed nuts and grated coconut, smoothies, boiled eggs, fresh squeezed juice and freshly baked waffles. Ths sunday I made a really good breakfast and baked scones, boiled eggs and cut up a mango. In the fridge I found a good orange marmalade and cream cheese wich became the perfect combination for the bread. I also made tea from the mint that is growing in a pot in my window. I eat one scones, eat one egg and half the mango and then I feel done. There' still 3 scones waiting for me to eat them but I think they are starting to get a bit dry and bad now. I'mnot a breakfast person but I'm working on it!

Caroline

onsdag 15 mars 2017

Fynd under helgens Vintagefestival i Uppsala


"Men oj vad du handlar hela tiden!" Den kommentaren får ja väldigt ofta men detta stämmer inte så bra. När jag väl köper nått så brukar jag visa upp det och med ett så glest flöde som jag har så ser det ut som att jag är ute i butiker var och varannan dag. Sen när jag väl är på köphumör så är det inga stora summor jag spenderar. I lördags hängde jag ed mina vinner Sandra och Karin till Vintagefestivalen i Uppsala för första gången. Det har pratats mycket om den här mässan och jag måste säga att jag  var riktigt nöjd med mina fynd. Dok så hade jag förväntat mig att det var större men det kanske var tur, annars hade jag aldrig kommit därifrån.

Bältesspännen, det kan man inte ha för många av! Sen blev denna hästtjej glad i hjärtat när hon hittade en brosch med en hästsko för 30 kr.  
Den röda tröjan på första bilden fick jag för 50 kr pgr av ett en söm hade gått upp lite, samma gäller tröjan här ovanför då en knapp saknades. Denna väggprydnad för krukor var också ett väldigt nödvändigt köp som fick följa med hem.


Här har vi då lördagens bästa köp. Nu har jag tre slipsar med hästtema varav två är handmålade och de båda har bilder som påminner väldigt om min lille Gawin. Ju mer hästtema jag har på mina kläder och runt omkring mig, desto mindre känner jag att jag sviker landsbygden genom att bo i 08-området.
Allt utom broschen och bältesspännena köpte jag av Austin's Vintage. 

Translation
 "Woow, you are shopping all the time!" Yes, that's a comment that I get to hear a lot. No I don't but when I do I only buy very cheep stuff and I guess it looks like I'm always shopping since I show everything that I buy. This saturday I was visiting the vintage fair in Uppsala and I must say that I had expected it to be bigger but maybe it was good for me, otherwise I would come home with even more stuff. For a crazy horse lady like me I'm very happy that I found so much horse related things. The cute little brooch and the 2 ties will fit in good in my horse themed room. Now I got two ties with hand painted horses on. The horse horse related things I got, the less I feel that I'm letting the country side down.

Caroline

onsdag 8 mars 2017

Recept: Sockerkaka med Citron, Kokosflingor och Mandel.


Som jag så många gånger tidigare har sagt så försöker jag ju att lära mig att baka. Visst låter det enkelt att bara följa ett recept men icke då. Jag avundas alla er som lyckas, ni som lyckas följa ett recept och som får fina, fotovänliga bakelser och pajer. Jag jobbar fortfarande på det. Än så länge har jag bara testat på några enkla recept och gjort om så de passar mig mer i smaken. Här kommer det första receptet: Sockerkaka med citron, kokos och mandel.Recept 
 • 3 stycken ägg
 • 3 dl socker
 • 3 tsk vaniljsocker
 • 2 tsk bakpulver
 • 3 dl  vetemjöl 
 • 75 g smör 
 • 1 dl vatten
 • Rivet skal från en halv citron 
 • 1 dl hackade mandlar 
 • 2 msk kokosflingor 
 • Lite florsocker
Till formen: 
 • Smör och ströbröd 
Steg för steg: 

 1. Smörj och bröa en sockerkaksform och sätt ugnen på 175°C.
 2. Vispa ägg och socker så att smeten blir vit och pösig. 
 3. Tillsätt vaniljsocker och bakpulver i smeten och blanda ihop snabbt. 
 4. Tillsätt vetemjölet och vispa tills du får en jämn smet, inte längre. 
 5. Smält smöret i en kastrull och häll i vattnet och låt det koka upp.
 6. Häll i smörblandningen och vispa tills du får en jämn smet. Tillsätt citronskalet och mandelbitarna och rör runt. Häll smeten i formen och strö över kokosflingorna. 
 7. Grädda sockerkakan i nedre delen av ugnen i 175°C, ca 45 minuter.
 8. Testa med en provsticka om kakan är klar, om stickan är torr kan du ta ut den ur ugnen. Vänd kakan upp och ner men vänta lite tills den har svalnat innan du lyfter upp formen för att inte kakan ska gå sönder. 
 9. Strö florsocker på kakan som dekorering. 


 Mitt enda misstag var att jag tog ur den från ugnen lite för fort, den skulle behövt några minuter till. Övning ger färdighet...

Translation 
As I have said so many times before, I'm trying to learn how to bake. I envy you people who are able to follow a recipe and manage to get fancy, tasty, photo-friendly results. So far I've only tried a few simple recipes that I have changed a bit to suit my taste more. Here is the first recipe I was quite pleased with: Sponge cake with lemon, coconut flakes and almond. Translate the recepie in google translate.

Caroline 

måndag 20 februari 2017

Att älska livet precis så som det är just nu


Livet hörrni och allt som hör därtill. Fredagarna kommer bara fortfare för varje vecka som går och än så länge har årets veckor bara flygit förbi så snabbt att jag knappt hängt med själv. Det har redan snart snart gått 3 månader sedan jag skrev sist och livet går på rutin som om hela dygnet vore schemalagt. Vakna, jobba, hem, äta, duscha, sova. Om helgerna sover jag mest och hoppas på skojigheter på kvällarna i form av trävligt sällskap och upplyftande aktiviteter. Hela tiden tänks det att det snart ska bli ljusare om kvällarna, att isen snart ska smälta och att det snart ska kännas så mycket lättare. Januari och ferbruari brukar alltid gå trögt, vi längtar efter solen och våren känns så långt bort. Det låter så dystert men jag ser det tvärt om. Jag försöker ta vara på varje liten strimma ljus och varenda liten fångel som sjunger låter som himmelriket i jämförelse med de leriga pölarna och de frusna mornarna. Varenda liten gest blir till en stor kärleksförklaring och jag måste säga att jag älskar livet precis som det är just nu. Att en bukett med rosor kan ha så stor betydelse i dessa mulna dagar. Nu är jag som starkast, nu har jag all kärlek jag kan få och nu känns drömmen om våren som den finaste av drömmar. 
Translation
Life people, and everything related to it. The fridays are coming faster and faster for every week and so far the Year's week just flown by so fast that i barely kept up. It has soon alreadyloggedin been three months since I last wrote a blog post, and life goes on routine like if the whole day would be scheduled. Wake up, work, home, eat, take a shower, sleep. In the weekends I sleep the most of the time and hopes for fun in the evenings with good company and uplifting activities. All the time we're thinking that soon it will be brighter in the evenings, the ice will soon melt and that soon it will feel so much lighter. January and ferbruari usually always go so slow, we yearn for the sun and spring feels so far away. It sounds so bleak, but I see the opposite. I try to seize every little ray of light and every little bird singing sounds like heaven compared to the muddy puddles and frozen mornings. Every small gesture turns into a big declaration of love, and I must say I love life just as it is right now. That a bouquet of roses can be so important In these overcast days. Now I am the strongest, now I have all the love I can get, and now I feel the dream of the spring as the finest of dreams.

Caroline