torsdag 6 mars 2014

Så här lätt fixar du frillan!


And here we go again! Så många av har under en lång period frågat mig hur jag fixar mitt hår och jag vet att det har tagit lång tid för mig att svara men som man säger, bättre sent än aldrig. Som jag tidigare nämnt så använder jag skumgummirullar (Soft rollers) som jag köpt på Sivletto. Jag använder den minsta storleken, den passar bäst för mitt korta hår.

1: Duscha håret och använd rikligt med balsam eller hårinpackning så håret blir lent och lätt att borsta ur. 
Låt sen håret torka helt. Varför jag inte sätter i rullarna direkt är för att mitt hår torkar väldigt sakta och det går ännu långsammare med skumgummirullarna. 

2: När håret är helt torrt, spraya topparna med vatten och/eller läggningsvätska. Bara så att de 6 centimeterna längst ner på håret blir blött. Sen är det bara att rulla på. Hur många jag har i brukar variera, det beror också på hur långt och tjockt hår du har. Ju mer hår desto fler rullar!

3: Dra ett hårnät över håret och sov på det i minst 8 timmar. Det som är bra med skumgummirullarna är att de är mjuka att sova på, dock kan det ta ett tag att vänja sig.4: När du vaknat upp ur din skönhetssömn är det dags att börja frisera!
Känn på rullarna om dom är helt torra, känner du att dom är lite fuktiga får rullarna sitta i en stund till. 

5: När alla rullarna är ute är det dags för den kämpiga biten; att borsta ut lockarna!
Jag använder en rund borste för att enklare kunna forma lockarna sås om jag vill ha dom. 
När jag borstar borstar jag alltid inåt mor huvudet så att lockarna formas in istället för ut.
Blev det krångligt? 
Det är bara borsta på, ju mer du borstar desto finare lockar!Första dagen är lockarna väldigt fasta och små, det blir lite mer 50-tals stil på frisyren. När jag går och lägger mig drar jag på ett hårnät för att inte lockarna ska dras ut under natten. På morgonen dag 2 borstar jag ut lockarna som brukar frissa till sig under natten. Jag gillar alltid mitt hår bäst andra dagen för då har lockarna lossat lite och är mjukare och frisyren kryper ner lite. Då får jag de bästa 40-tals vågorna. Jag brukar inte göra så mycket med luggen mer än att pinna det år sidan. 


Jag har en tendens till att vara lite otydlig så fråga gärna om ni har några fler frågor!
Lycka till!

Translation
And here we go again ! Many of you have for a long time been asking me how I fix my hair and I know it has taken a long time for me to answer but as they say, better late than never. As I've mention earlier, I use soft rollers that I buy on Sivletto. I use the smallest size, they are the best for short hair.

1: Take a shower and use alot of conditioner or hair mask so the hair becomes soft and easy to brush out . Then let your hair dry completely. Why I don't inserting rollers directly when my hair is wet is because it dries very slowly and it goes even slower with soft rollers.

2: When the hair is completely dry , spray the tops with water and / or setting lotion . Just so the 6 centimeters at the bottom of your hair gets wet. Then it's just to roll on. How many you should varies depends on how long and thick hair you have. The more hair, the more rolls!

3: Pull a hair net over your hair and sleep on it for at least 8 hours. The good thing with soft rollers is that they are nice to sleep on, however , it may take a while to get used to it. 

4: When you wake up from your beauty sleep it's time to start styling! 
Feel with your fingers if the hair is completely dry, if you feel that they are a little damp, the rollers has to stay in for a while.

5: When all the rollers are out, it's time for the hard part; brushing out the curls! 
I use a round brush to make it easier to shape the curls as I want them. 
When I brush I always brush inwardly towards my head so that the curls are formed in instead of out. It's just to keep on brushing, the more you brush, the finer curls!
Was it hard to understand?  

The first day the curls are very tight and small, it gets a little more of a 50's style. When I go to bed I pull on a hair net so the curls woan't be pulled out during the night. In the morning of day 2 I brush out the curls again. I always like my hair best the second day because then the curls loosened a bit and they are softer and the hair creeps down a bit. Then I get the best 40's waves. I usually don't do so much with my hair, I just pin it to the side. 

Is it still hard to understand, please ask me again so I can try so explain!
Good luck!

X X X
Caroline

2 kommentarer:

Anonym sa...

Superfina lockar! Du hade passat jättebra som brunett förresten!

Sarah Nuttall sa...

So glad I found your blog!
I haven't been using my soft rollers for a little while because i've been trying to do more wet sets but my hair is so damaged from bleaching it i find the curls keep going frizzy, so i might try this again and see how it turns out! Thanks for the blog post, I am a new fan.
Love from Sarah @ Top Notch Foxy :) x x