onsdag 13 mars 2013

Hårfint!


En onödig men o så viktig debatt som kommit upp i vårat inskränkta lilla land är ju hår-under-armarna-debatten. Varför jag tycker att den är onödig är för att denna debatt inte ska behöva finnas. Det är väl bara sunt jävla förnuft att skita i hur folk ser ut och sköta sitt eget. Men den behövs nu när folk tycker att dom har rätten att berätta för kvinnor var de ska använda rakhyveln och hur ofta. Det roliga med detta är att de största hatet är på internet av anonyma människor som skriver felstavade hatmeddelanden till främmande tjejer de aldrig någonsin kommer träffa och då heller aldrig kommer behöva störas av denna "onaturliga" hårväxt. Så jag undrar, varför bry sig? Vad får man ut av det?

Som min kära mor säger "När det väl kommer till skott är det ingen som bryr sig!"

Min kära syster som jag är väldigt stolt över har tagit denna debatt på stort allvar och hade för ett tag sedan en utställning som heter Hårfint. Här ser ni bilder på vanliga tjejer som struntat i att se ut på ett visst sätt för att behaga någon annan. Jag är en av dem. Jag är inte ute efter att provocera, jag går inte omkring och viftat med mina armhålor och tvingar andra tycka det är snyggt, för det är inte heller vad detta handlar om. Det är helt enkelt inte okey att ge ut dödshot till människor som för dagen inte rakat sig under armarna. Det handlar nog inte om att man hatar hår under armarna, det handlar om makt. Makten att kunna bestämma hur man tycker att en annan person ska se ut för att behaga sig själv. Vill ni se utställningen så står den på Kulturhuset i Örebro en månad framåt!
Jag personligen har aldrig fått en kommentar av en kille, aldrig någonsin faktiskt även när jag haft lite stubb. Däremot tjejer, skärp er! Så många gånger i omklädningsrum i skolan, på idrotten, när man haft armlöst på sommaren. Oh vad kommentarer jag fått av tjejkompisar "Oj, shit du måste raka dig!" Medans alla mina killkompisar sagt "Jag bryr mig inte, jag skiter väl i om du är rakad eller ej." Ska vi inte stötta? Nej!! För dessa tjejer måste då skämmas över mig om vi skulle träffa någon kille och jag har lite stubb som inte ens märks! Töntar! Väx upp! Fuck you!Citat från internet!
Translation
An unnecessary but oh so important debate that has come up in our narrow little country is the hair-under-arms debate. Why I think that the debate is unnecessary it because it's just common fucking sense to let people look how they want. But it's needed now when people think they have the right to tell women to use the razor and how often. The funny thing about this is that the greatest hatred is on the internet by anonymous people who write misspelled hate messages to  girls they will never ever meet and will never have to be disturbed by this "unnatural" hair growth. So I wonder, why bother? What do you get out of it?

 My dear sister have taken this debate very seriously and are having an exhibition called Hårfint (hair fine something?). Here are some pictures of ordinary girls who neglected to look a certain way to please someone else. I am one of them. I'm not looking to provoke, I do not go around and waving my armpits and forces others to think it's good looking, because that's not what this is all about. It is simply not okay to give out death threats to people for  not shaved underarms. It's probably not that they hate underarm hair, it's about power. The power to determine how you think a person should look to please himself.
I personally have never received a comment from a guy.. However, girls, fuck you! So many times in the locker room at school, in gymnastic class, on the beach.  Oh what comments I received from girlfriends, "Oh, shit you have to shave!" While all of my guy friends said "I do not care, I do not care well if you are shaved or not." Shouldn't  we support each other? No! For these girls must be ashamed of me if we should meet some guy and I havn't been shaving for five days. 
Grow up! 

 X X X
carrå

Inga kommentarer: