onsdag 1 oktober 2014

Träden susar för mig och jag dansar för dem.
Rotlös. Dofter jag aldrig känt förr, men när dom kommer känner jag mig hemma. Ju närmade jag kommer desto längre väg vet jag att jag har kvar att gå. Det har alltid funnits en del i mig som känt saknad och hur jag än har försökt har jag inte lyckats dämpa denna längtan, för jag har inte vetat grunden till saknaden. När träden inte längre vajade för mig och solen inte värmde glömde jag bort någonting som alltid varit en stor del av mitt väsen. Jag blev bekväm, kunde kontrollera mina inre krämpor och stördes inte längre av vad som skedde i mitt huvud. Jag tog tankarna för givet.

Trumman i min kropp bankar utan min vetskap. Jag ska vårda den, lyssna till den. Stanna upp och tacka slagen. Stanna upp och låta själen hinna ikapp.

Någonstans där uppe svävar min själ, tittar ner på mig, skakar på huvudet. Kontakten bruten. Gräver ner fötterna i jorden, tar ett djupt andetag och höjer mina händer. Låter det fylla mig, sväva ner, ta tag i mig. Aldrig blunda mer. Träden susar för mig och jag dansar för dem.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Translation

Rootless. Fragrances I've never felt before, but when they come, I feel at home. When the trees no longer waved for me and the sun didn't shine for me, I forgot something that always was a big part of my being. I was comfortable, was able to control my internal ailments and no longer disturbed by what was happening in my head. I took the thoughts for granted.
The drum beats in my body without my knowledge. I will cherish it, listen to it. Stop and let the soul catch up.
Somewhere up there floats my soul, looking down at me, shaking its head. Contact is broken. Digging my feets into the earth, taking a deep breath and raising my hands. Let it fill me, float down, take hold of me. Never close my eyes again. The trees whizzing for me and I dance for them.

X X X
Caroline

Inga kommentarer: